Relacja ze spotkania z dr. Filipem Skawińskim pt.: „Jak regiony w Europie reprezentują swoje interesy w UE?”

We wtorek 5 grudnia w godzinach od 12.00 – 13.30 na WPiA UAM odbyło się spotkanie z dr Filipem Skawińskim, przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce, który przeprowadził wykład otwarty na temat „Jak regiony w Europie reprezentują swoje interesy w UE”. Dziękujemy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu za współorganizację wydarzenia i wszystkim za przybycie. 

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia, w szczególności konferencję „Historia Prawa Międzynarodowego – twórcy, kierunki, doktryny” 

 

Program Konferencji „Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku”

Niniejszym prezentujemy oficjalny program konferencji:

 

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.

„ZNACZENIE DYPLOMACJI W DOBIE ŚWIATOWYCH KONFLIKTÓW
XXI WIEKU”

8:30-9:00 rejestracja uczestników

9:00 – 9:45 uroczyste otwarcie Konferencji

Panel I

9:45 – 10:00 mgr Magdalena Kania (UJ, II rok, studia doktoranckie ) – Para-dyplomacja              podmiotów sub-narodowych: zapewnianie bezpieczeństwa przez rozwój

10:00 – 10:15 Marcelina Rosińska (UAM, III rok studiów magisterskich) – Astana Expo 2017 jako szansa na wzmocnienie współpracy polsko-kazachstańskiej

10:15 – 10:30 Aleksander Lubojemski (UW, II rok studiów I stopnia) – Unia Afrykańska jako nowy gracz na arenie międzynarodowej

10:30 – 10:45  mgr Małgorzata Rejman-Karolewska (Wojskowa Akademia Techniczna, II rok, studia doktoranckie) – Działania wybranych państw UE w kontekście kryzysu imigracyjnego

10:45 – 11:00 mgr Bartłomiej Sierzputowski (UW, I rok, studia doktoranckie) – Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele

11:00 – 11:15 Kaja Seń, Tomasz Wiliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, III rok, studia magisterskie) – Istota protokołu dyplomatycznego w dobie współczesnej dyplomacji,
a rozwiązywanie konfliktów XXI wieku

11:15 – 11:30 Dyskusja

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

Panel II

11:45 – 12:00 Mateusz Marciniak (UAM, II rok studiów) – Pozycja Wielkiej Brytanii przy negacjach z Unią Europejska w sprawie brexitu i jej konsekwencje

12:00 – 12:15 Piotr Ostrowski, Blanka Nowakowska (UAM, I/ III rok studiów magisterskich) – Brexit a nowe wyzwania dyplomacji

12:15 – 12:30 Tymoteusz Gurbin (UMK, IV rok, studia magisterskie) – Od „Bitwy
o Bogside”, przez „Krwawą Niedzielę”, po „Porozumienie Wielkopiątkowe”, czyli o tym, jak terroryści i dyplomaci kształtowali stosunki między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej między 1969 a 1998 rokiem. Wnioski dla współczesnej Europy i jej konfliktów

12:30 – 12:45 mgr Patryk Bukowski (UW, II rok, studia doktoranckie) – Kryzys migracyjny (2015-…) jako narzędzie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii wobec Unii Europejskiej

12:45 – 13:00 Martyna Bąk, Małgorzata Wróblewska (UAM, II rok studiów magisterskich) – Znaczenie dyplomacji w konflikcie o niepodległość Kosowa

13:00 – 13:15 Agnieszka Zawisza (UAM, II rok studiów licencjackich) – Konflikt Macedonii i Grecji, czyli jak spór o nazwę państwa blokuje akces do Unii Europejskiej i NATO

13:15 – 13:30 dyskusja

13:30 – 14:15 przerwa obiadowa

Panel III

14:15 – 14:30 Grzegorz Puciato, Aleksandra Banasiak (UAM, II/ III rok studiów magisterskich) – Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu

14:30 – 14:45 mgr Albert Karolewski (Akademia Sztuki Wojennej, III rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja jako element wojny hybrydowej – kazus Ukrainy

14:45 – 15:00 Mateusz Matuzik (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, I rok studiów ) – Propaganda w służbie Kremla, a aneksja Krymu

15:00 – 15:15 Maciej Skrzypek (UAM, I SUM) – Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec konfliktu na Ukrainie

15:15 – 15:30 mgr Tomasz Waśkiel (UWr, II rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja prewencyjna instytucji międzynarodowych w Azji Centralnej, jej znaczenie dla rozwiązywania konfliktów o wodę

15:30 – 15:45 Martyna Joachimiak, Adam Murawski  (UMK, IV rok studiów magisterskich) – Grupy pięciu wysepek i trzech nagich skał na Morzu Wschodniochińskim węzłem gordyjskim dla całego świata. Konflikt o wyspy Senkaku

15:45 – 16:00 Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska (UAM, I rok SUM) – Nowy Jedwabny Szlak jako kluczowe narzędzie chińskiej dyplomacji

16:00 – 16:15 dyskusja

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

Panel IV

16:30 – 16:45 mgr Maciej Zając (UW, I rok, studia doktoranckie) – Globalny zakaz rozwoju i produkcji broni autonomicznej a interes UE

16:45 – 17:00 Iga Ciesielska (UAM, II rok studiów magisterskich) – Polityka Korei Północnej jako przejaw racjonalnego zachowania elit władzy?

17:00 – 17:15 Bartłomiej Lupa, Małgorzata Czarnecka (UMK, III rok studiów magisterskich) – Madman theory w uwarunkowaniach relacji USA i Korei Północnej

17:15 – 17:30 Wanesa Choptiany (UW, II rok studiów magisterskich/IV rok studiów jednolitych magisterskich) – Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwestii zbrojenia Korei Północnej

17:30 – 17:45 mgr Marzena Araźna (Akademia Sztuki Wojennej, II rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja Izraela względem państw Zatoki Perskiej

17:45 – 18:00 dyskusja i zakończenie konferencji

 

Konferencja „Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku”

Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji serdecznie zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Znaczenie dyplomacji w dobie konfliktow XXI-wieku”, ktora odbędzie sie 28 września w godzinach 9:00 – 18:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy ul. Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

XXI wiek naznaczony jest światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami, w których dyplomacja odgrywa szczególną rolę jako jeden z głównych instrumentów zapobiegania ich eskalacji oraz położenia kresu istniejącym. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Przykładowe tematy które zostaną poruszone podczas konferencji:
1. UE wobec kryzysu imigracyjnego.
2. Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu.
3. Postrzeganie sytuacji Kosowa przez państwa nie należące do ONZ oraz przez samo ONZ.
4. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele.
5. Brexit a nowe wyzwania dyplomacji.
A także wiele innych !

Możliwość udziału czynnego i biernego.

Koszt udziału CZYNNEGO to 65zł.

Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła na Facebooku.

Podsumowanie „Żywej Biblioteki”

Minął równo tydzień od organizowanej przez nasze Koło Naukowe wraz z Sekcją Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Żywej Biblioteki, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r. W godzinach 17:00 – 22:00 w Centrum Amarant przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością. W ciągu 5 godzin trwania Żywej Biblioteki było powyżej  150 czytelników. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Na rozmowy z Żywymi Książkami przyszli zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie, w tym nierzadko z własnymi dziećmi, co zdecydowanie podkreśla, iż wydarzenie to łączy nie tylko ludzi o różnych poglądach i wartościach, lecz także zbliża pokolenia.

Żywa Biblioteka jest wydarzeniem edukacyjno-społecznym, który został stworzony w celu aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, zwalczania stereotypów i uprzedzeń. Projekt ten organizowany jest od 2000 r., kiedy to po raz pierwszy odbył się podczas festiwalu muzycznego w Roskilde w Danii. Od tego czasu Żywa Biblioteka w 2004 r. Uznana została za oficjalną metodą edukacji w zakresie praw człowieka i odbywa się w ponad 70 krajach świata. W Polsce po raz pierwszy przeprowadzona została w 2007 r.

W Żywej Bibliotece przedstawiciele określonych grup społecznych występują
w postaci „Żywych Książek”. Czytelnik, którym jest każda osoba, chcąca przyjść
w miejsce, gdzie wydarzenie się odbywa, może się zarejestrować – tj. Założyć „kartę czytelnika”, a następnie wybiera z listy książek osobę, z którą chce porozmawiać. Cały projekt polega na stworzeniu platformy do dialogu – indywidualnego poznawania określonej osoby, która narażona jest na dyskryminację i uprzedzenia ze względu na posiadaną przez siebie cechę wrodzoną, bądź też przynależność do wskazanej grupy społecznej. Rozmowa czytelnika z książką odbywa się przy stoliku, stwarzając warunki do naturalnej rozmowy. Czytelnik ma możliwość skonfrontowania swojego wyobrażenia o danej grupie społecznej, osobie, a tym samym poznać nie tylko drugiego człowieka, ale także siebie.

Wśród  Żywych Książek podczas wczorajszej edycji Żywej Biblioteki byli:

1. Muzułmanka
2. Członek Gminy Żydowskiej
3. Siostry zakonne
4. Niepijący alkoholik
5. Była bezdomna
6. Niebinarna lesbijka
7. Osoba, która dokonała aborcji
8. Osoba aseksualna
9. Ateista
10. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
11. Osoba z autyzmem
12. Osoba żyjąca z HIV
13. Anarchofeministka
14. Weganin
15. Imam
16. Małżeństwo homoseksualne

Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie Żywą Biblioteką i zachęcamy do udziału w wydarzeniach!

Relacja z „Żywej Biblioteki”

Chcemy bardzo podziękować – Żywym Książkom – za to, że zechciały poświęcić swój czas i podzielić się z Czytelnikami swą historią,
Czytelnikom i Czytelniczkom – za to, że chcieli „czytać” i odkrywać te różnorodne opowieści.
Patronom i matronom za wsparcie wszelkiego rodzaju oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
Republice Róż i Sorrir za zapewnienie nam słodkiego poczęstunku. Muscle Cookie za możliwość stworzenia naszego konkursu zakładkowego. Pan Gar – dziękujemy za bufet kawowy i napoje.
TVK Winogrady, Kontra TV – dziękujemy za przygotowanie relacji. Radio Afera – za rozpowszechnianie informacji o Żywej Bibliotece.
Żywa Biblioteka / Human Library Poland, wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom.
KAŻDEMU, kto wspierał w JAKIKOLWIEK sposób – dobrym słowem, radą, kontaktami – dziękujemy!

To dla nas niezmiernie ważne, że z Nami byliście.

Liczymy na to, że była to nasza pierwsza i nie ostatnia Żywa Biblioteka.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość prywatną kierowaną do Sekcji Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono” lub Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”

Do zobaczenia wkrótce!

Poniżej lista zwycięzców konkursu:
1. Tomasz Bilski
2. Anna Bródka
3. Paulina Nawrot
4. Jolanta Gola
5. Marek Bitner
6. Agata Stasierska
7. Ewelina Masternak
8. Martyna Przybylak
9. Mikołaj Hofman
10. Sylwia Kaźmierczak
11. Jaśmina Sytek
12. Paula Borowska
13. Marzena Błaszak

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy smacznego!

 

 

 

Oficjalna strona koła działającego na Wydziale Prawa i Administracji UAM