Konferencja „Znaczenie dyplomacji w dobie konfliktow XXI-wieku”

Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji serdecznie zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Znaczenie dyplomacji w dobie konfliktow XXI-wieku”, ktora odbędzie sie 28 września w godzinach 9:00 – 18:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy ul. Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

XXI wiek naznaczony jest światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami, w których dyplomacja odgrywa szczególną rolę jako jeden z głównych instrumentów zapobiegania ich eskalacji oraz położenia kresu istniejącym. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Przykładowe tematy które zostaną poruszone podczas konferencji:
1. UE wobec kryzysu imigracyjnego.
2. Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu.
3. Postrzeganie sytuacji Kosowa przez państwa nie należące do ONZ oraz przez samo ONZ.
4. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele.
5. Brexit a nowe wyzwania dyplomacji.
A także wiele innych !

Możliwość udziału czynnego i biernego.

Koszt udziału CZYNNEGO to 65zł.

Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła na Facebooku.

Podsumowanie „Żywej Biblioteki”

Minął równo tydzień od organizowanej przez nasze Koło Naukowe wraz z Sekcją Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Żywej Biblioteki, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r. W godzinach 17:00 – 22:00 w Centrum Amarant przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością. W ciągu 5 godzin trwania Żywej Biblioteki było powyżej  150 czytelników. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Na rozmowy z Żywymi Książkami przyszli zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie, w tym nierzadko z własnymi dziećmi, co zdecydowanie podkreśla, iż wydarzenie to łączy nie tylko ludzi o różnych poglądach i wartościach, lecz także zbliża pokolenia.

Żywa Biblioteka jest wydarzeniem edukacyjno-społecznym, który został stworzony w celu aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, zwalczania stereotypów i uprzedzeń. Projekt ten organizowany jest od 2000 r., kiedy to po raz pierwszy odbył się podczas festiwalu muzycznego w Roskilde w Danii. Od tego czasu Żywa Biblioteka w 2004 r. Uznana została za oficjalną metodą edukacji w zakresie praw człowieka i odbywa się w ponad 70 krajach świata. W Polsce po raz pierwszy przeprowadzona została w 2007 r.

W Żywej Bibliotece przedstawiciele określonych grup społecznych występują
w postaci „Żywych Książek”. Czytelnik, którym jest każda osoba, chcąca przyjść
w miejsce, gdzie wydarzenie się odbywa, może się zarejestrować – tj. Założyć „kartę czytelnika”, a następnie wybiera z listy książek osobę, z którą chce porozmawiać. Cały projekt polega na stworzeniu platformy do dialogu – indywidualnego poznawania określonej osoby, która narażona jest na dyskryminację i uprzedzenia ze względu na posiadaną przez siebie cechę wrodzoną, bądź też przynależność do wskazanej grupy społecznej. Rozmowa czytelnika z książką odbywa się przy stoliku, stwarzając warunki do naturalnej rozmowy. Czytelnik ma możliwość skonfrontowania swojego wyobrażenia o danej grupie społecznej, osobie, a tym samym poznać nie tylko drugiego człowieka, ale także siebie.

Wśród  Żywych Książek podczas wczorajszej edycji Żywej Biblioteki byli:

1. Muzułmanka
2. Członek Gminy Żydowskiej
3. Siostry zakonne
4. Niepijący alkoholik
5. Była bezdomna
6. Niebinarna lesbijka
7. Osoba, która dokonała aborcji
8. Osoba aseksualna
9. Ateista
10. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
11. Osoba z autyzmem
12. Osoba żyjąca z HIV
13. Anarchofeministka
14. Weganin
15. Imam
16. Małżeństwo homoseksualne

Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie Żywą Biblioteką i zachęcamy do udziału w wydarzeniach!

Relacja z „Żywej Biblioteki”

Chcemy bardzo podziękować – Żywym Książkom – za to, że zechciały poświęcić swój czas i podzielić się z Czytelnikami swą historią,
Czytelnikom i Czytelniczkom – za to, że chcieli „czytać” i odkrywać te różnorodne opowieści.
Patronom i matronom za wsparcie wszelkiego rodzaju oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
Republice Róż i Sorrir za zapewnienie nam słodkiego poczęstunku. Muscle Cookie za możliwość stworzenia naszego konkursu zakładkowego. Pan Gar – dziękujemy za bufet kawowy i napoje.
TVK Winogrady, Kontra TV – dziękujemy za przygotowanie relacji. Radio Afera – za rozpowszechnianie informacji o Żywej Bibliotece.
Żywa Biblioteka / Human Library Poland, wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom.
KAŻDEMU, kto wspierał w JAKIKOLWIEK sposób – dobrym słowem, radą, kontaktami – dziękujemy!

To dla nas niezmiernie ważne, że z Nami byliście.

Liczymy na to, że była to nasza pierwsza i nie ostatnia Żywa Biblioteka.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość prywatną kierowaną do Sekcji Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono” lub Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”

Do zobaczenia wkrótce!

Poniżej lista zwycięzców konkursu:
1. Tomasz Bilski
2. Anna Bródka
3. Paulina Nawrot
4. Jolanta Gola
5. Marek Bitner
6. Agata Stasierska
7. Ewelina Masternak
8. Martyna Przybylak
9. Mikołaj Hofman
10. Sylwia Kaźmierczak
11. Jaśmina Sytek
12. Paula Borowska
13. Marzena Błaszak

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy smacznego!

 

 

 

Oficjalna strona koła działającego na Wydziale Prawa i Administracji UAM