Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Relacja ze spotkania z dr. Filipem Skawińskim pt.: „Jak regiony w Europie reprezentują swoje interesy w UE?”

We wtorek 5 grudnia w godzinach od 12.00 – 13.30 na WPiA UAM odbyło się spotkanie z dr Filipem Skawińskim, przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce, który przeprowadził wykład otwarty na temat „Jak regiony w Europie reprezentują swoje interesy w UE”. Dziękujemy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu za współorganizację wydarzenia i wszystkim za przybycie. 

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia, w szczególności konferencję „Historia Prawa Międzynarodowego – twórcy, kierunki, doktryny” 

 

Program Konferencji „Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku”

Niniejszym prezentujemy oficjalny program konferencji:

 

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.

„ZNACZENIE DYPLOMACJI W DOBIE ŚWIATOWYCH KONFLIKTÓW
XXI WIEKU”

8:30-9:00 rejestracja uczestników

9:00 – 9:45 uroczyste otwarcie Konferencji

Panel I

9:45 – 10:00 mgr Magdalena Kania (UJ, II rok, studia doktoranckie ) – Para-dyplomacja              podmiotów sub-narodowych: zapewnianie bezpieczeństwa przez rozwój

10:00 – 10:15 Marcelina Rosińska (UAM, III rok studiów magisterskich) – Astana Expo 2017 jako szansa na wzmocnienie współpracy polsko-kazachstańskiej

10:15 – 10:30 Aleksander Lubojemski (UW, II rok studiów I stopnia) – Unia Afrykańska jako nowy gracz na arenie międzynarodowej

10:30 – 10:45  mgr Małgorzata Rejman-Karolewska (Wojskowa Akademia Techniczna, II rok, studia doktoranckie) – Działania wybranych państw UE w kontekście kryzysu imigracyjnego

10:45 – 11:00 mgr Bartłomiej Sierzputowski (UW, I rok, studia doktoranckie) – Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele

11:00 – 11:15 Kaja Seń, Tomasz Wiliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, III rok, studia magisterskie) – Istota protokołu dyplomatycznego w dobie współczesnej dyplomacji,
a rozwiązywanie konfliktów XXI wieku

11:15 – 11:30 Dyskusja

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

Panel II

11:45 – 12:00 Mateusz Marciniak (UAM, II rok studiów) – Pozycja Wielkiej Brytanii przy negacjach z Unią Europejska w sprawie brexitu i jej konsekwencje

12:00 – 12:15 Piotr Ostrowski, Blanka Nowakowska (UAM, I/ III rok studiów magisterskich) – Brexit a nowe wyzwania dyplomacji

12:15 – 12:30 Tymoteusz Gurbin (UMK, IV rok, studia magisterskie) – Od „Bitwy
o Bogside”, przez „Krwawą Niedzielę”, po „Porozumienie Wielkopiątkowe”, czyli o tym, jak terroryści i dyplomaci kształtowali stosunki między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej między 1969 a 1998 rokiem. Wnioski dla współczesnej Europy i jej konfliktów

12:30 – 12:45 mgr Patryk Bukowski (UW, II rok, studia doktoranckie) – Kryzys migracyjny (2015-…) jako narzędzie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii wobec Unii Europejskiej

12:45 – 13:00 Martyna Bąk, Małgorzata Wróblewska (UAM, II rok studiów magisterskich) – Znaczenie dyplomacji w konflikcie o niepodległość Kosowa

13:00 – 13:15 Agnieszka Zawisza (UAM, II rok studiów licencjackich) – Konflikt Macedonii i Grecji, czyli jak spór o nazwę państwa blokuje akces do Unii Europejskiej i NATO

13:15 – 13:30 dyskusja

13:30 – 14:15 przerwa obiadowa

Panel III

14:15 – 14:30 Grzegorz Puciato, Aleksandra Banasiak (UAM, II/ III rok studiów magisterskich) – Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu

14:30 – 14:45 mgr Albert Karolewski (Akademia Sztuki Wojennej, III rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja jako element wojny hybrydowej – kazus Ukrainy

14:45 – 15:00 Mateusz Matuzik (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, I rok studiów ) – Propaganda w służbie Kremla, a aneksja Krymu

15:00 – 15:15 Maciej Skrzypek (UAM, I SUM) – Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec konfliktu na Ukrainie

15:15 – 15:30 mgr Tomasz Waśkiel (UWr, II rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja prewencyjna instytucji międzynarodowych w Azji Centralnej, jej znaczenie dla rozwiązywania konfliktów o wodę

15:30 – 15:45 Martyna Joachimiak, Adam Murawski  (UMK, IV rok studiów magisterskich) – Grupy pięciu wysepek i trzech nagich skał na Morzu Wschodniochińskim węzłem gordyjskim dla całego świata. Konflikt o wyspy Senkaku

15:45 – 16:00 Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska (UAM, I rok SUM) – Nowy Jedwabny Szlak jako kluczowe narzędzie chińskiej dyplomacji

16:00 – 16:15 dyskusja

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

Panel IV

16:30 – 16:45 mgr Maciej Zając (UW, I rok, studia doktoranckie) – Globalny zakaz rozwoju i produkcji broni autonomicznej a interes UE

16:45 – 17:00 Iga Ciesielska (UAM, II rok studiów magisterskich) – Polityka Korei Północnej jako przejaw racjonalnego zachowania elit władzy?

17:00 – 17:15 Bartłomiej Lupa, Małgorzata Czarnecka (UMK, III rok studiów magisterskich) – Madman theory w uwarunkowaniach relacji USA i Korei Północnej

17:15 – 17:30 Wanesa Choptiany (UW, II rok studiów magisterskich/IV rok studiów jednolitych magisterskich) – Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwestii zbrojenia Korei Północnej

17:30 – 17:45 mgr Marzena Araźna (Akademia Sztuki Wojennej, II rok, studia doktoranckie) – Dyplomacja Izraela względem państw Zatoki Perskiej

17:45 – 18:00 dyskusja i zakończenie konferencji

 

Konferencja „Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku”

Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji serdecznie zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Znaczenie dyplomacji w dobie konfliktow XXI-wieku”, ktora odbędzie sie 28 września w godzinach 9:00 – 18:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy ul. Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

XXI wiek naznaczony jest światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami, w których dyplomacja odgrywa szczególną rolę jako jeden z głównych instrumentów zapobiegania ich eskalacji oraz położenia kresu istniejącym. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Przykładowe tematy które zostaną poruszone podczas konferencji:
1. UE wobec kryzysu imigracyjnego.
2. Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu.
3. Postrzeganie sytuacji Kosowa przez państwa nie należące do ONZ oraz przez samo ONZ.
4. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele.
5. Brexit a nowe wyzwania dyplomacji.
A także wiele innych !

Możliwość udziału czynnego i biernego.

Koszt udziału CZYNNEGO to 65zł.

Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła na Facebooku.