Podsumowanie „Żywej Biblioteki”

Minął równo tydzień od organizowanej przez nasze Koło Naukowe wraz z Sekcją Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Żywej Biblioteki, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r. W godzinach 17:00 – 22:00 w Centrum Amarant przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

Wydarzenie to cieszyło się ogromną popularnością. W ciągu 5 godzin trwania Żywej Biblioteki było powyżej  150 czytelników. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Na rozmowy z Żywymi Książkami przyszli zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie, w tym nierzadko z własnymi dziećmi, co zdecydowanie podkreśla, iż wydarzenie to łączy nie tylko ludzi o różnych poglądach i wartościach, lecz także zbliża pokolenia.

Żywa Biblioteka jest wydarzeniem edukacyjno-społecznym, który został stworzony w celu aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, zwalczania stereotypów i uprzedzeń. Projekt ten organizowany jest od 2000 r., kiedy to po raz pierwszy odbył się podczas festiwalu muzycznego w Roskilde w Danii. Od tego czasu Żywa Biblioteka w 2004 r. Uznana została za oficjalną metodą edukacji w zakresie praw człowieka i odbywa się w ponad 70 krajach świata. W Polsce po raz pierwszy przeprowadzona została w 2007 r.

W Żywej Bibliotece przedstawiciele określonych grup społecznych występują
w postaci „Żywych Książek”. Czytelnik, którym jest każda osoba, chcąca przyjść
w miejsce, gdzie wydarzenie się odbywa, może się zarejestrować – tj. Założyć „kartę czytelnika”, a następnie wybiera z listy książek osobę, z którą chce porozmawiać. Cały projekt polega na stworzeniu platformy do dialogu – indywidualnego poznawania określonej osoby, która narażona jest na dyskryminację i uprzedzenia ze względu na posiadaną przez siebie cechę wrodzoną, bądź też przynależność do wskazanej grupy społecznej. Rozmowa czytelnika z książką odbywa się przy stoliku, stwarzając warunki do naturalnej rozmowy. Czytelnik ma możliwość skonfrontowania swojego wyobrażenia o danej grupie społecznej, osobie, a tym samym poznać nie tylko drugiego człowieka, ale także siebie.

Wśród  Żywych Książek podczas wczorajszej edycji Żywej Biblioteki byli:

1. Muzułmanka
2. Członek Gminy Żydowskiej
3. Siostry zakonne
4. Niepijący alkoholik
5. Była bezdomna
6. Niebinarna lesbijka
7. Osoba, która dokonała aborcji
8. Osoba aseksualna
9. Ateista
10. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
11. Osoba z autyzmem
12. Osoba żyjąca z HIV
13. Anarchofeministka
14. Weganin
15. Imam
16. Małżeństwo homoseksualne

Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie Żywą Biblioteką i zachęcamy do udziału w wydarzeniach!