Konferencja „Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku”

Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji serdecznie zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Znaczenie dyplomacji w dobie konfliktow XXI-wieku”, ktora odbędzie sie 28 września w godzinach 9:00 – 18:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy ul. Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

XXI wiek naznaczony jest światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami, w których dyplomacja odgrywa szczególną rolę jako jeden z głównych instrumentów zapobiegania ich eskalacji oraz położenia kresu istniejącym. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Przykładowe tematy które zostaną poruszone podczas konferencji:
1. UE wobec kryzysu imigracyjnego.
2. Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego i obecny status prawny tego regionu.
3. Postrzeganie sytuacji Kosowa przez państwa nie należące do ONZ oraz przez samo ONZ.
4. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele.
5. Brexit a nowe wyzwania dyplomacji.
A także wiele innych !

Możliwość udziału czynnego i biernego.

Koszt udziału CZYNNEGO to 65zł.

Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji uczestnictwa: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła na Facebooku.